ATMA COACHING
Zodat je meer levensenergie in jezelf en leven stroomt!

Wil jij een magisch innerlijke reis maken? Energie van oeroude Egyptische krachtvelden door je heen voelen stromen om meer van jouw licht de wereld in te brengen?


Dan is het ‘Prachtige Hereniging’ maandprogramma
een kans om je levensenergie krachtiger te stromen
in jezelf en je leven.Misschien heb je gelezen over de mythologie van Hathor en Horus, over Osiris en Isis? Het heilige huwelijk van Hathor en Horus in een heilige reis van Dendara naar Edfu in Egypte. En het één worden van Osiris door Isis. Een diepere laag in de mythologie van ‘De Prachtige Hereniging’; Het huwelijk tussen hemel en aarde. De band tussen ziel en lichaam volmaken. Het geestelijke leven.

Mythologie meditaties in het maandprogramma geven een her-inneren van binnenuit van die energetisch mythologische essentie. Meditatiecirkels (op afstand) op Egyptische energie krachtvelden en ook energieën van oeroude wateren van vóór onze fysieke schepping. Het programma heeft een energetische opbouw waarmee je de band tussen ziel en lichaam kunt volmaken.
7 oud Egyptische
wijsheden

die je leven verrijken
Gratis eBook

Vraag Gratis eBook aan
het is GRATIS

Wist je dat de 13 heilige nachten van Kerstnacht tot de 3 wijzen uit het Oosten op 6 januari hun oorsprong hebben in het oude Egypte? 6 januari is het feest van Osiris… De door Isis weder gevonden Osiris naar Eenheid. ‘De nieuw geboren Koning’. Het programma start met een grondig voorbereidende energetische opschoning vóór de 13 heilige nachten. Mythologische beleving en energetische krachtvelden in een heilige reis. Zodat je het Licht wat in deze dagen tot de aarde komt optimaal kunt toelaten en vormgeven in je leven.

Wil jij jouw energie verhogen en bekrachtigen? Werk je in je eigen bedrijf of een eigen praktijk met energie, dienend voor de mensen? Of in een bedrijf met mensen, werk je (misschien onbewust) met energie in onderscheiden en verzoenen? Voor ware verandering in bedrijven wordt het meer en meer belangrijk de dynamiek en stroom van energie te volgen, te onderscheiden en bekrachtigen.

Het ‘Prachtige Hereniging’ maandprogramma verhoogt je energie, verhoogt je vermogen in de energie dynamiek te kunnen onderscheiden en verzoenen. In eerste instantie in en voor jezelf. Zodat je meer en meer dienend werkt voor mensen in je werk, je leven en daarmee in de wereld.

Spreekt één of meer van bovengenoemde je aan? Voel je een roepen? Dan zijn de meditatie krachtcirkels in het maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ iets voor jou.Mijn naam is Lydia Atema en in mijn spirituele wijze van reizen in India, Egypte, Peru en vele andere landen ben ik in contact gekomen met energie krachtige plekken en energievelden. Die energiestroom is in mij en heeft de initiërend, activerende energie die door mij stroomt en mee werk enorm verrijkt. Ik ervaar het als mooi werk wanneer dit dienend kan zijn voor mensen.

In de vele meditatie workshops die ik heb gegeven, zijn krachtige energievelden voelbaar. Deelnemers ervaren sterke energie, die fysiek voelbaar in hun lichaam wordt ervaren. Het maakt dan niet uit of de meditatie in Nederland op een energieveld uit Egypte of India is… of dat ik op afstand in Egypte de meditatie krachtcirkels begeleid. De energie is krachtig voelbaar en werkt activerend, opwekkend en energie verhogend.

In de jaren van mijn spirituele reizen heb ik delen uit de Egyptische mythologie in diepere lagen doorleefd. Het werkt in energie innerlijk her-innerend om in mythologie meditaties deze diepere lagen aan te raken, te ontroeren.

Op de data van de energetische krachtcirkels in december en januari ben ik in Egypte. Direct energetisch afgestemd op de Egyptische krachtplekken en –velden stroomt de energie in de initiatie krachtcirkels naar de mensen in Nederland / België die deelnemen. Afgestemd in een cirkel van mensen deelnemen, werkt nog meer versterkend en bekrachtigend.


Hoe zou het voor jou zijn als:

Jouw energie een boost krijgt zodat je meer en meer jou stralende zelf leeft.
Je met meer energie jouw werk kunt doen, dienend voor mensen.
Jij jezelf vitaler voelt in je leven. Jij je levensenergie krachtiger voelt stromen in jezelf en je leven.
Je meer geluk en vrede in je leven beleeft.Dat kan in het maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ met krachtig energetische meditatiecirkelsHet oude Egypte ook wel genoemd het Moederland. Of het land van de Moeder. Onder de aarde van Egypte is er de Thetys Oceaan. Een 100-tal miljoenen jaren oude oceaan waar Egypte nu als het ware nog op drijft. De Egyptische creatie mythologieën spreken over de Oer wateren. In de oases van de woestijn stroomt dit water naar meren en bronnen aan het oppervlak van de aarde. Enorm rijk en helend water. Net als het zand van de woestijn.

De Egyptische mythologie, de afbeeldingen in de tempels willen ons het mens zijn aanreiken. Het zijn de natuurkrachten in de cirkel, aan de hemel in onze melkweg of vanuit het Grieks; de melkcirkel. Zij, Hathor is één van de oudste ‘godinnen’ als representatie van deze melkcirkel. Zij is de moeder van de sterren. Het huis van Horus. Horus in de betekenis van de wezenlijke mensheid.

Flower of Life De Egyptische mythologie verhaalt over Isis en Osiris als een tijd van Eenheid en Verlichting. In ‘de val’ uit eenheid ontstond dualiteit als natuurkracht. Als mensheid gescheiden uit eenheid. De prachtig verschillende en unieke mensen die we zijn. Allen met een lichtvonk verbonden in het Licht van de Ene. We zijn VERSCHEIDEN en ÉÉN in hetzelfde moment. Eenheid is er altijd. Eenheid is niet iets waarnaar gestreefd kan worden om te bereiken. Het is een realiseren in jezelf.

Horus staat voor dit realiseren. Het onderscheiden van de polen in de dualiteit en deze verzoenen met de kosmische kracht van Liefde.

En de meditatie krachtcirkels omvatten de energie van het onderscheiden binnen de dualiteit en het verzoenende kosmische principe. Het is vooraf niet te zeggen wat er in de meditatiecirkels wil verschijnen. Ik richt me van te voren op de ware Bron van onze Schepping en een open veld waarin wil verschijnen. Zodat het grootste potentieel aan energie in het moment kan realiseren.De onderdelen van het maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ Egypte voor je op een rij:

Door mijn levenslange ervaring in Spirituele ontwikkeling en Reizen is het programma zo in onderdelen opgebouwd dat een diepgaande realisatie en verandering in je leven mogelijk is. Het vraagt wel om jou toewijding aan jeZelf in het maandprogramma.


1. Toegang tot besloten websitedeel met:

o de universele principes van het leven die magisch zijn en gekend integraal waren in het leven in ancient Khemit, het oude Egypte
o de innerlijke betekenis van mythologie en symboliek (die door jou persoonlijk innerlijk mag worden verstaan 😊)
o eigen kennis en mondelinge overlevering vanuit ancient Khemit
o geluid- en meditatie .mp3’s die je ondersteunen in de energetische opschoning vóór en tijdens de 13 heilige nachten
Je ontvangt een wachtwoord vóór de 1ste Online meditatie bijeenkomst die je toegang geeft tot informatie over de mythologie en universele levensprincipes. Zo kun jij je vooraf voorbereiden. En het geeft je bewustwording en inzichten voor je leven nu.


2. Individuele activatie / initiatie op afstand

Op één van de dagen 27, 28 of 29 december is het mogelijk een op jou afgestemde individuele activatie, initiatie te plannen. Vanuit de Bron van al het Leven en op jou afgestemde Egyptische krachtvelden die willen verschijnen.

Op het eind van het jaar werkt dit opschonend in loslaten wat je niet meer dient. En een stromen van oorspronkelijke energie in de cellen van je lichaam en lichtenergie lichaam. Zodat je meer en meer jouw licht in het nieuwe jaar kunt stralen.

3. Maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’

7 online en offline Mythologie en Meditatie krachtcirkels
We volgen in mythologie het heilige huwelijk van Hathor en Horus. In een innerlijk energetische reis naar heilige Egyptische krachtplekken van Dendara naar Edfu. En het één worden van Osiris door Isis. Een heilige reis waarmee je het Licht wat in deze periode naar de aarde komt, kunt toelaten en ontvangen.

De 7 Mythologie en Meditatie krachtcirkels zijn deels online en deels offline waarin je in je eigen meditatie ruimte de energie van heilige Egyptische krachtplekken op afstand ontvangt. Mocht je één of 2 van de krachtcirkels niet aanwezig kunnen zijn dan is dat geen probleem. De Mythologie en Meditatie krachtcirkels worden opgenomen en ontvang je de volgende dag.


Het zijn bijzondere dagen rondom de Kerst. Dagen die een symboliek betekenis hebben die veel verder gaat dan wat wij bewust vieren in die dagen. Dagen die een oorsprong hebben in oud Egyptische mythologie. Deze dagen hebben een verbinding met de oermoeder, waaruit de menselijke ziel geboren is en herboren wordt. Een verbinding met oorspronkelijk Licht. Of meer nog… om je te herinneren dat jou lichtvonk in het Licht van de Ene is.


Data van de Mythologie en Meditatie cirkels (op afstand):

1. Vrijdag 15 december om 19:30 - 20:30
De eerste fijne introductie en afstemming waarin we elkaar online zien en ontmoeten. Het spirituele avontuur is al begonnen…

Deze eerste dagen zijn een energetisch opschonende voorbereiding naar de 13 heilige nachten. We gaan de plaats van het verstand door-gronden. Waar het verstand, het innerlijk aanvoelen van je ziel overstemd en gebruik maakt van de 2 tegengestelde krachten in de dualiteit. Waar je met verstand jezelf identificeert met 1 kant binnen de dualiteit.

We doen Mythologie meditatie op de essentie in ‘de Prachtige Hereniging’ en meditatie waarmee jij je identificatie oplost met mensen, situaties en zaken buiten jezelf. Zodat je daar geen energie en kracht meer in verliest.


2. Donderdag 21 december om 19:30 - 20:30
Deze dag is een dag vol bijzonderheid. Het is de dag van de winter zonnewende, in vele culturen een dag van viering van de heilige verbinding met het Licht. In eerdere tijden de dag waarop Christmas werd gevierd.

Op verschillende lagen in diepte heeft deze dag een oorsprong in het oude Egypte. 21 december is de kortste dag… Waarna de zon weer vroeger in de ochtend aan de Horus-Son verschijnt en het duister van de Sun-Set verdrijft. Afbeelding: Hathor (aan onze Melkweg) ademt de zon in om bij het ontwaken van de dag weer geboorte te geven aan de zon. Stralend op Hathor en de tree of life.

In de oud Egyptische mythe symboliseert Osiris (en Isis) in Eenheid en Verlichting en is er de jaloerse broer Set. Set is de noodzakelijke natuurkracht na de val uit eenheid tot de geboorte van bewustzijn. Set staat symbool voor het ‘gefragmenteerde denken’ of de dualiteit.

Uit de vereniging van Osiris en Isis werd het goddelijk kind Horus geboren. De volwassen Horus daagde Set uit voor de troon en versloeg Set. In symbolische zin versloeg Horus het gefragmenteerde denken en besteeg de troon van het denken.

Er mag eerst liefde of een verlangen zijn om de tegenstellingen in de dualiteit te verbinden. Zonder liefde is geen verzoening mogelijk. Dit verzoenende principe is een kosmisch oermoeder principe. Horus heeft de tegengestelde krachten in het gefragmenteerde denken verzoend in de liefde van de kosmische oermoeder.

In de meditatie krachtcirkel stem ik af op de energie van Horus; De verwezenlijkte mens. En op Liefde; het kosmisch oermoeder principe, Hathor.


3. Zondag 24 december om 10:00 - 11:00
Kerst vieren we gezellig onder de kerstboom. Maar is dit wel de oorspronkelijke boom? Is het niet eigenlijk de Sycamore tree, de oud Egyptische wilde vijgenboom? In het oude Egypte is de Sycamore tree, the tree of life. De boom van wijsheid en eeuwig leven.

Zoals in de bijbel staat: als Adam zijn hand had uitgereikt en de vruchten had genomen van the tree of life dan had hij eeuwig geleefd.

De tree of life staat voor het huwelijk tussen hemel en aarde de essentie in de 13 heilige nachten.

Een titel van Hathor is Mistress of the Sycamore. Zij is haar wijsheid. In ‘de Prachtige Hereniging’ vaart Hathor op haar boot met de Gouden Ene de Nijl af, om herenigd te worden met haar geliefde Horus. Horus die zijn ‘strijd’ in het gefragmenteerde denken heeft verzoend in de liefde van de kosmische oermoeder. De heilige reis start in Dendara, de tempel van Hathor.

In afstemming op Hathor, de priesteressen van Hathor, the tree of life. En wat aan energie wil verschijnen en stromen.


🌟 27, 28 of 29 december een 1-op-1 initiatie / activatie op afstand
Op één van deze 3 dagen plannen we een op jou afgestemde individuele initiatie of activatie van 30 minuten. Op jou afgestemde Egyptische krachtvelden die willen verschijnen. Om los te laten wat je niet meer dient. Zodat je meer en meer jouw lichtvonk in het nieuwe jaar kunt stralen.

Na je aanmelding voor het maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ ontvang je een uitnodiging om je individuele sessie in te plannen. Een dag na de initiatie / activatie ontvang je een kort ingesproken bericht. De initiatie / activatie werkt schonend, verdiepend en bekrachtigend voor de meditatie krachtcirkels in het nieuwe jaar.


4. Maandag 1 januari om 19:30 - 20:30
Hathor vaart in haar boot met de ‘Gouden Ene’ naar het gebied El Kab waar haar kleine Hathor tempel is. Een gebied waar in oude tijden het water krachtig doorheen stroomde. Het hele gebied voelt als water in een oorverdovende stilte.

El Kab is gewijd aan de giergodin Nekhbet. Zij is het symbool voor het verzoenende principe Liefde.

Deze Meditatiecirkel in afstemming met de Oer wateren en Nekhbet; het verzoenende principe Liefde. Wat in eerdere Meditatiecirkels is aangeraakt, kan in de zachte energie, in Liefde worden verlost. En je helemaal samenvalt in jeZelf.


5. Woensdag 3 januari om 19:30 - 20:30
Hathor ontmoet haar geliefde Horus op een heuvel ten noorden van Edfu. Horus die ‘zijn werken’ heeft gedaan. Hathor herenigt zich met Horus op deze heuvel die de Island of the Twin flames wordt genoemd.

In de Creatiemythologie van Egypte zijn er velen van deze Islands of the Twin Flames… soms nog te vinden in het huidige Egypte. Het is het her-enigen van het mannelijk en vrouwelijke in jezelf. Het huwelijk tussen hemel en aarde.

In afstemming op Horus en Hathor, het mannelijke en vrouwelijke, twin flames. En wat aan energie wil verschijnen en stromen.


6. Vrijdag 6 januari om 19:30 - 20:30
De wijzen uit het Oosten gingen op zoek. Zij volgden de ster van Bethlehem. En dat was Jupiter. Jupiter staat als koningsster voor de geboorte van een Koning. Jupiter was in de oude tijden de heersende planeet van Vissen (het Vissen tijdperk). De wijzen uit het Oosten zijn in werkelijkheid magiërs, sterrengeleerden en ware voorspellers.

In het oude Egypte is 6 januari de datum van het Osirisfeest. In de mythologie werd Osiris gezocht door Isis en de godenzoon teruggevonden (eenheid door dualiteit heen). 6 januari is het feest van de weder gevonden Osiris. Vanuit het water vindt een wedergeboorte plaats. Het feest van de 3 wijzen uit het Oosten is hetzelfde feest alleen christelijk geworden (bron: Rudolf Steiner).

In deze meditatiecirkel stem ik af op de natuurkrachten Osiris en Isis. Het hele bewustzijn, eenheid door de dualiteit heen in de verzoenende kracht van Liefde. En ook deze cirkel in een open veld waarin verschijnt wat wil verschijnen.


7. Donderdag 11 januari om 19:30 - 20:30
Vandaag is het Nieuwe Maan (rondom 1 uur in de middag). We hebben een fijn intense innerlijke reis gemaakt. Deze laatste Meditatiecirkel is een Integratie krachtcirkel om de essentie van ‘de Prachtige Hereniging’ dieper in jezelf te integreren. Zodat je in dit geïntegreerde Licht een mooi begin in dit nieuwe jaar maakt.

Mocht je één of 2 van de krachtcirkels niet aanwezig kunnen zijn dan is dat geen probleem. De Mythologie en Meditatie krachtcirkels worden opgenomen en ontvang je de volgende dag.
De meditatiecirkels waren een fijne reis om te maken met Lydia. We reisden op afstand langs verschillende Egyptische heilige plaatsen waar het voelde als thuis komen. Een heel fijne energie.

Hartelijk dank Lydia!

Desiree GroenMaar dit is nog niet alles! BOVENOP het maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ ontvang je bonussen die je nog meer verdieping geven en waarmee je nog meer uit deze investering in jezelf kunt halen.


1E BONUS


SIGNAL groepsapp ‘de Prachtige Hereniging’

Je intentie voor ‘de Prachtige Hereniging’ kun je in een voice bericht delen in de groepsapp. Het maandprogramma ingaan met een intentie werkt verdiepend en bekrachtigend.

Na elke Mythologie en Meditatie krachtcirkel kun je wat je hebt gezien, gevoeld, jou ervaring in voice bericht delen. Het is bijzonder te horen dat meerdere mensen soms hetzelfde hebben gezien of gevoeld. En ik kan een verduidelijking geven bij een specifieke ervaring vanuit mythologie of energetische ervaring die ik heb opgedaan in Egyptische tempels en krachtplaatsen.

2E BONUS


Meditatie ‘Hoe jij jezelf vrij kunt leven’

Een begeleide meditatie (van 17 minuten) waarmee jij je identificaties met gedachten en emoties loslaat zodat je meer van jouw puur aanwezig zijn in je leven kunt leven. Ondersteunend werkend in de voorbereiding op de 13 heilige nachten.


Voor dit maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ is het volgende van belang...


• De dagen rondom Kerst zijn voor veel mensen druk. Het is verworden tot een commercieel geheel. Druk met activiteiten, shoppen, eten en afspraken voor samenzijn om te feesten. Het gaat totaal voorbij aan waar deze dagen voor bedoeld zijn… de natuur volgend. Het naar binnen keren, de rust nemen en tot rust komen. In de stilte in jezelf. Juist fijn even los te komen uit het dagelijkse, in een herijking van je leven. Het is een periode waarin het Licht tot de aarde komt. In verstilling optimaal kan worden toegelaten.

Als jij in deze dagen te druk bent, te weinig ruimte voor stilte vrij kunt maken voor de periode van dit maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ in toewijding aan jeZelf? Dan is het beter om niet mee te doen.


• Gaat dit programma over de 13 heilige nachten? Nee, niet op de manier waarop de 13 heilige nachten soms worden beleefd. In het terugkijken naar het afgelopen jaar, herinneren en opschrijven van je dromen. Of dat elke nacht de energie van een maand in het volgende jaar draagt.

Energetisch gaan we naar de oud Egyptische oorsprong. Die naar hetzelfde wijst als waar de 13 heilige nachten over gaan; het huwelijk tussen hemel en aarde, het toelaten en ontvangen van het Licht van Jezus de Christus die tot de aarde komt, de band tussen ziel en lichaam volmaken. Gelijkend de eenheid van de geest in het lichaam waar Isis en Osiris voor staan.

Het programma ‘de Prachtige Hereniging’ is een innerlijke reis waarin we energetisch de heilige reis naar Egyptische krachtplekken van Hathor in Dendara naar Horus in Edfu volgen.

En je kunt altijd in de 13 heilige nachten terug voelen in het afgelopen jaar, je dromen in een dagboek opschrijven. Het is alleen geen onderdeel in dit maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’.


• In de Mythologie en Meditatie krachtcirkels stroomt fijne, hoog krachtige energie. Je hebt een goede gronding in onze aarde! Je mediteert regelmatig of meditatie is je staat van zijn in je leven. Verder ben je bekend in het onderscheiden van energie voor jezelf en anderen. Anders kan deelname een teleurstelling zijn en dat is jammer!


Nog even de onderdelen van deze investering in jezelf op een rij…


1. Toegang besloten websitedeel met informatie over; universele principes van het leven, innerlijke betekenis van mythologie en symboliek, geluid en meditatie mp3’s

2. 7 online en offline Mythologie en Meditatie krachtcirkels

3. Signal groepsapp ‘de Prachtige Hereniging’
4. Meditatie mp3 ‘hoe jij jezelf vrij kunt leven’

en mogelijk +
5. Individuele initiatie sessie op afstand met een kort ingesproken bericht


Investering in jezelf:


Maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’
Jouw investering in jezelf is € 299,-


+ Individuele initiatie / activatie sessie op afstand
Jouw investering in jezelf is € 377,-
☟ ☟ ☟
meest geboekte programma:
er zijn maar 7 plaatsen beschikbaar voor dit + programma.Wil jij een magisch innerlijke reis maken?
Waarmee jij je levensenergie krachtiger voelt stromen?
Schrijf je dan in voor de ‘de Prachtige Hereniging’


Klik hier om je aan te melden voor het Online Maandprogramma ‘de Prachtige Hereniging’ in de Online Winkel van Atma Reizen & Coaching!


Geef bij ’kies een optie‘ aan of je het programma met- of zonder een individuele initiatie sessie (op afstand) boekt. De prijs wordt dan getoond met of zonder individuele sessie.

Meldt jij je aan voor jezelf? Dan hoeft het aantal 1 niet te worden aangepast en kun je op de ’Aanmelden‘ button klikken om de boeking verder af te ronden.

Bij aanmelding ga je tevens akkoord met de Algemene boekingsvoorwaarden voor Online Programma’s, zoals vermeld op de website van Atma-Reizen.nl.


Na je aanmelding ontvang je direct een e-mail met bevestiging en factuur.

Super leuk als je meedoet!


Hartelijke groet,
Lydia Atema
Lydia Atema